Sejarah Desa

Desa  Tambakbulusan  dari  segi  bahasa terdiri dari kata Tambak dan Balusan   ( Tambak ) artinya Empang ( Balusan ) adalah  sejenis rumput ilalang tumbuh di belantara pantai, yang dekat dengan laut jawa konon ceritanya para sesepuh pada jaman dahulu kala ada seorang petualang yang terdapampar dipantai dan panai tersebut berbau harum atau wangi jadi dinamakan muara Glagah Wangi. dari  cerita  babat  tanah  Jawa  Tambakbulusan  adalah   bagian  dari Kerajaan  Demak yang  waktu itu dikenal dengan alas glagah wangi.

Pada jaman dahulu desa Tambakbulusan ikut dalam satu wilayah dengan desa Surodadi kecamatan Sayung. Adapun dukuh Tambakgembolo, dukuh Tambaktengah dan dukuh Tambakkontrak adalah  satu wilayah Desa Tambakgembolo yang kecamatannya ikut Karangtengah.

Karena letak dukuh Tambakbulusan dengan desa Tambakgembolo yang hanya berbatasan dengan kali tangking. Maka tokoh-tokoh masyarakat dukuh Tambakbulusan  dan desa Tambakgembolo meminta kepada petinggi / lurah desa Surodadi agar dukuh Tambakbulusan dilepas dari wilayahnya, dan akan bergabung dengan desa Tambakgembolo, dengan perundingan secara kekeluargaan dan ketentuan-ketentuan yang yang harus diterima desa Tambakgembolo sepertinya:

  • Hasil pajak bumi dan bangunan masih dikuasai oleh desa Surodadi.

Sejak saat itulah desa Tambakgembolo ganti nama  desa Tambakbulusan kemudian pada tahun 70-an antara Camat Sayung dengan Camat Karangtengah berrunding di Kawedanan Grogol membahas tapel batas desa Surodadi dan Desa Tambakbulusan.

Sejak itulah disepakati bahwa batas desa Surodadi dengan desa Tambakbulusan adalah sungai sinder bandang dan juga menyerahkan sepenuhnya hasil bumi dan bangunan atau pajak kepada desa Tambakbulusan.

Desa Tambakbulusan terdiri dari empat kampung atau dusun, ada 13 RT  dan 4 RW.  Keempat dusun tersebut adalah Tambakbulusan, Tambakgembolo, Tambaktengah, dan Tambakkontrak.